Download

Javascript Tree Menu

Download


Instrukcja obsługi loadera Interstar

Instrukcja obsługi programu STBDownload używanego do wymiany oprogramowania w tunerach Interstar. Program jest uniwersalny, tzn. może być używany zarówno dla tunerów Premium, jak i Xpeed, z tym, że w przypadku tych ostatnich znacznie łatwiej jest korzystać z pamięci USB.